Rodzaje koparek i ich zastosowanie

0
roboty ziemne Bydgoszcz

Koparki to profesjonalne maszyny, które stosuje się na szeroką skalę w budownictwie. Są one przeznaczone do wykonywania rozmaitych robót ziemnych, chociaż można wyróżnić poszczególne ich rodzaje, które wykorzystuje się w konkretnych sytuacjach. Jedne z nich sprawdzą się lepiej przy oddzielaniu urobku i jego załadowania, a inne z kolei wykorzystuje się do przeładowywania materiałów sypkich. Zobacz, jakie istnieją rodzaje koparek i do czego można je wykorzystywać.

Jakie są rodzaje koparek?

Rodzaje koparek można podzielić w dużej mierze w zależności od charakteru wykonywania poszczególnych prac. Zróżnicowanie prac wykonywanych na terenie budowy jest ogromne. Wyrównywanie terenu, przeprowadzanie głębokich wykopów, przenoszenie urobku, czy też jego usuwanie, to tylko niektóre z nich. Do każdego rodzaju prac można wykorzystać najlepiej nadającą się do tego koparkę, która poradzi sobie z konkretnym zadaniem. Na rynku można znaleźć koparki, które pracują w cyklu stałym lub przerywanym.

Koparki pracujące w trybie ciągłym są zazwyczaj wyposażone w naczynia ubijające, które są ze sobą połączone łańcuchem. Z kolei koparki pracujące w cyklu przerywanym są wyposażone w jedno naczynie ubijające. W tych konkretnych modelach cykl przerywany polega na tym, że pomiędzy poszczególnymi etapami pracy danego naczynia urabiającego pojawiają się dodatkowe etapy pomocnicze. Warto wiedzieć co nieco na temat rodzai koparek, jeśli chcesz wynająć je na teren budowy i rozpocząć roboty ziemne Bydgoszcz.

Koparki przedsiębierne i podsiębierne

Koparki przedsiębierne są zaprojektowane w taki sposób, aby pracować na poziomie dna wykopu. Z tego powodu koparki tego typu wykonują wykopy o dużych objętościach. Maszyny te współpracują z pojazdami odwożącymi urobek, które ustawiają się na wysokości korony wykopu lub na jego dnie.

Koparki podsiębierne nie zjeżdżają do wykopu, tylko ustawiają się na jego górnej krawędzi. Koparki podsiębierne doskonale sprawdzą się na niewielkich powierzchniach działki oraz wtedy, gdy nie ma możliwości wprowadzenia koparki na dno danego wykopu.

Koparki chwytakowe i zbierakowe

Koparki chwytakowe mogą pracować na terenach mocno nawodnionych, wydobywają grunt z wody, pogłębiają kanały i koryta rzek. Znajdują zastosowanie do kopania głębokich wykopów o niewielkich średnicach – otwory studzienne lub pod filary mostów. Z kolei koparki zbierakowe są wykorzystywane do wykonywania wykopów na dużych i niewielkich przestrzeniach. Nowoczesne modele zbierakowe coraz częściej wykorzystywane są również do wykonywania wykopów wąskich na przykład do układania instalacji w gruntach.

Dodaj komentarz