Rozdzielnia elektryczna — co to takiego?

0
rozdzielnia elektryczna

Rozdzielnia elektryczna to niezbędna część każdej instalacji elektrycznej. Przyjmuje postać skrzynki, w której znajdziemy elementy sterujące i chroniące moduły całego układu. Zadaniem rozdzielni jest rozdzielenie zasilania elektrycznego na poszczególne obwody. To właśnie dzięki temu urządzeniu możliwa jest kontrola nad elementami należącymi do instalacji.

Zarządzanie instalacją elektryczną

W starszych budynkach instalacje elektryczne były mniej rozbudowane i składały się z niewielkiej liczby obwodów. Współcześnie instalacje elektryczne są zaawansowane. Zapotrzebowanie na energię i liczba podłączanych sprzętów wymaga zaawansowanych aparatów chroniących przed porażeniem czy przeciążeniem instalacji elektrycznej. Na cały system składają się więc odbiorniki energii, instalacje ochronne oraz multimedialne. Obwody te spotykają się w pobliżu wejścia do budynku i właśnie tutaj muszą być zainstalowane różnego rodzaju aparaty zabezpieczające.

Zastosowanie rozdzielni elektrycznych

Urządzenie składa się z aparatów elektrycznych oraz wielu urządzeń, które pełnią różnorodne funkcje. Zastosowanie rozdzielni jest więc uzależnione od jej wyposażenia, które jest dyktowane specyfiką instalacji oraz warunkami konstrukcyjnymi rozdzielni. Podstawowe funkcje rozdzielni elektrycznych to:

– zarządzanie pracą urządzeń sterowniczych za pomocą przekaźników i styczników,

– realizacja czynności pomiarowych za pomocą przekładników prądowych i napięciowych lub liczników parametrów energii elektrycznej,

– regulowanie parametrów energii elektrycznej przez sterowniki PLC i regulatory,

– ochrona przed porażeniem użytkowników instalacji elektrycznej dzięki bezpiecznikom.

Miejsce montażu rozdzielni elektrycznej

Rozdzielnię wraz z zabezpieczeniami umieszcza się zazwyczaj w zamykanej szafce lub wnęce. Miejsce jej montażu musi być tak zlokalizowane, aby zawsze był do niej łatwy i swobodny dostęp. Zazwyczaj są montowane w holu lub korytarzu obok wejścia. Trzeba zwrócić uwagę na umieszczenie rozdzielnicy i sposób jej zabezpieczenia. Szafki umieszczane w części mieszkalnej w ogrzewanych o suchych pomieszczeniach mogą mieć dość niski stopień ochrony od czynników zewnętrznych. Rozdzielnia montowana na zewnątrz lub w kotłowni musi mieć obudowę o zwiększonej ochronie, która będzie pyłoszczelna i strugoszczelna. Sposób zabudowy rozdzielni będzie mieć wpływ na jej funkcjonalność i wygodę korzystania. Rozdzielnia elektryczna zewnętrzna musi spełniać wiele wymogów, aby była w pełni funkcjonalna.

Rodzaje rozdzielni

Urządzenia dzieli się zazwyczaj ze względu na sposób konstrukcji. Dostępne są zatem rozdzielnie tablicowe, skrzynkowe i szafowe. Rodzaj tablicowy określany jest również bezpiecznikowym i montowany jest w domach jednorodzinnych i mieszkaniach. Zaopatruje w energię oświetlenie i drobne urządzenia elektryczne. Rozdzielnie skrzynkowe działają podobnie jak tablicowe, ale są sporo większe. Ich zadaniem jest więc zasilenie większych ilości i mocniejszych urządzeń. Rozdzielnie szafowe zasilają największe prądy robocze i przyjmują często postać sprzężonych ze sobą szaf.

Dodaj komentarz